Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt

We streven naar een goed functionerende onderwijsarbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs die toekomstbestendig is.

Voorkomen uitval startende docenten
Het is belangrijker dan ooit om docenten die de sector instromen te behouden. Voion deed onderzoek  naar kenmerken die sterk samenhangen met de kans om uit te vallen als startende docent en publiceerde de handreiking Hoe voorkom je uitval van startende docenten? In het kennisdossier Voorkomen uitval startende docenten vindt u informatie om de uitval onder startende docenten te voorkomen.

In schooljaar 2022-2023 startte Voion het project Mentoring waarbij mentoren (oud-zij-instromers) een groep startende docenten begeleiden in de overstap van een niet-onderwijsinstelling naar het voortgezet onderwijs.

Perspectieven op flexwerk
Om achterstanden als gevolg van de coronapandemie aan te pakken kunnen scholen met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra capaciteit en menskracht aantrekken om uitvoering te geven aan onderwijsactiviteiten. In 2022 voerde Voion een verkennend onderzoek uit naar wat deze extra activiteiten betekenen voor het werk van onderwijs(ondersteunend)personeel in het voortgezet onderwijs. In het voorjaar van 2023 verschijnt het rapport.

Diversiteit en inclusie
Het besef groeit dat aandacht voor diversiteit en inclusie in personeelsbeleid kan leiden tot meer tevreden medewerkers (en daarmee beter behoud) en betere leerresultaten. Voion heeft in 2022
inspiratieverhalen en de handreiking diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs gepubliceerd om scholen te inspireren en handvatten te geven om stappen te zetten naar een meer diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt. In het dossier Diversiteit en inclusie vindt u informatie en inspiratie op het gebied van diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs.

Ook docentvluchtelingen zorgen voor meer diversiteit. In september 2022 publiceerden we het artikel Docentvluchteling voor de klas?: “De docenten die al bevoegd zijn, hebben zo’n grote passie voor het onderwijs, dat ze echt een aanwinst zijn voor je organisatie.”

Regionale aanpak personeelstekorten
Voion ondersteunt de regionale samenwerking met de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). De activiteiten richten zich hoofdzakelijk op maatwerkondersteuning van regio’s, ondersteuning bij strategische personeelsplanning en regionale samenwerking. Uit inspiratiesessies kwamen opbrengsten zoals het artikel Regionaal samenwerken aan het behoud van starters en de visuele weergave van De ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs.

Innovatie
Met het Innovatielab wil Voion het innovatief vermogen van de vo-sector vergroten, en scholen door middel van onderzoek en pilots stimuleren om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Voion deed onderzoek en ontwikkelde pilots:

In 2023 krijgen pilotscholen de ruimte om te experimenteren op deze thema’s.

Arbeidsmarktgegevens
U moet als school kunnen beschikken over genoeg en goed opgeleid personeel. Voion helpt de vo-sector om te komen tot een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt. We doen onderzoek en onderhouden en actualiseren de volgende instrumenten: