Stimuleren veilig en vitaal werken

Met de kernopgave Stimuleren veilig en vitaal werken ondersteunt Voion werkgevers uit de vo-sector bij de invulling van hun verantwoordelijkheid op het terrein van arbeidsomstandigheden, sociale veiligheid, verzuim, werkdruk en duurzame inzetbaarheid. Voion is op dit gebied letterlijk tot in het praktijklokaal verbonden met het werkveld.

Als gevolg van de coronapandemie moesten scholen extra maatregelen treffen om zowel werknemers als leerlingen een veilige werk- en leeromgeving te bieden. In nauw overleg met de sociale partners is de norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO (waar alle maatregelen in opgenomen zijn) het afgelopen jaar dan ook veelvuldig geactualiseerd. In het licht van het lerarentekort en de stijgende AOW-leeftijd is duurzame inzetbaarheid ook een belangrijk thema. Werkgevers zijn gebaat bij gemotiveerde en competente werknemers en werknemers willen gezond en vitaal de (zelfgekozen) pensioenleeftijd bereiken. Inzetten op duurzame inzetbaarheid is dan ook een mes dat aan twee kanten snijdt. Werkdruk is de meest genoemde reden waarom werknemers vóór de AOW-leeftijd willen uittreden. Samen met het vo-veld ontwikkelt Voion nieuwe methodieken om werkdruk te verminderen.