Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt

Het optimaliseren van de onderwijsarbeidsmarkt is een van de twee kernopgaven van Voion. Een omvangrijke en belangrijke taak, die in 2021 vanzelfsprekend in het teken stond van het oplopende personeelstekort.

Door veranderingen op de arbeidsmarkt en demografische en technische ontwikkelingen hebben schoolbesturen steeds meer uitdagingen rond de personeelsvoorziening. De uitdagingen verschillen per regio; zo heeft de ene regio een tekort aan personeel en de ander een overschot. Vaak verschilt dat ook nog per vak.

Veel activiteiten van Voion, zoals de ondersteuning van de regionale samenwerking in de RAP-regio’s, onderzoek naar flexwerk, stimuleren van diversiteit en goed werkgeverschap, het voorkomen van uitval van startende docenten en het reguleren van zij-instroom hebben raakvlakken met dit thema. Een andere actuele kwestie waarop we ons in 2021 hebben gericht is de vraag hoe je extra mankracht vrij kunt maken voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

We verrichten daarnaast onderzoek waarmee de sociale partners hun voordeel kunnen doen en delen aanvullende informatie waarover aan de cao-tafel kan worden overlegd. In 2021 is bijvoorbeeld de basis gelegd voor een sectoranalyse om te onderzoeken waar het voortgezet onderwijs momenteel staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid en welke ontwikkelingen we zien in de toekomst.