Financieel verslag

De balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021.

Afbeelding Balans 2021
Toelichting balans
Staat van baten en lasten 2021
Toelichting staat van baten en lasten