In dialoog met het onderwijsveld

De missie van Voion is: het voortgezet onderwijs tot de meest aantrekkelijke werkomgeving van Nederland maken.

Dat betekent voldoende gekwalificeerde werknemers die in een veilige omgeving vitaal kunnen werken, met prettige arbeidsverhoudingen en -omstandigheden. Met onderzoek, kennisoverdracht, hechte samenwerking en praktische tools ondersteunen we al tien jaar de onderwijssector. In die tien jaar zijn we uitgegroeid van een projectmatig bureau naar een faciliterende partner die zorgt voor sectorbrede verbinding.

Voion richt zich op twee omvangrijke hoofdthema’s: het optimaliseren van de onderwijsarbeidsmarkt en het stimuleren van gezond, veilig en duurzaam werken. We hebben onze voelsprieten in het hele vo-veld uitstaan en gaan intensief in dialoog met de scholen en de diverse stakeholders. Met onze werkzaamheden op het gebied van arbo en fysieke en sociale veiligheid zijn we tot in het praktijklokaal verbonden en met onze inspanningen op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt acteren we op bestuurlijk niveau. In 2021 stond vanzelfsprekend het terugdringen van het lerarentekort op de agenda. We faciliteren en ondersteunen de sector met onderzoek, kennis en praktische tools waarmee meer grip kon worden gekregen op onderwerpen als goed werkgeverschap, werkdruk, het reguleren van zij-instroom, mobiliteit, uitval van startende docenten en de duurzame inzet van werknemers. 
Naast deze twee omvangrijke steunpilaren haken we flexibel en innovatief in op actuele ontwikkelingen. Zo konden we ook in 2021, het jaar waarin de coronapandemie weer een grote impact had op het onderwijs, direct acteren en protocollen opstellen zodat medewerkers in het onderwijs met een veilig gevoel kunnen blijven werken. Daarnaast hebben we ons ook gericht op hoe scholen extra mankracht kunnen vrijmaken voor de activiteiten van het Nationaal Programma Onderwijs.

Uit imago- en tevredenheidsonderzoeken blijkt dat het veld ons ziet als een constante, betrouwbare partner en die positie danken we aan de hechte samenwerkingen die het onderwijsveld met ons aangaat en het vertrouwen dat we krijgen om mee te denken met essentiële thema’s. Dankzij deze samenwerking kunnen we de komende jaren onze helicopterview verder uitbreiden om zo het voorgezet onderwijs en sociale partners nog beter te ondersteunen. Op die manier kunnen we gezamenlijk het voortgezet onderwijs op de kaart blijven zetten als meest aantrekkelijke werkomgeving van Nederland.