Wettelijke (arbo)-verplichtingen

De Arbowet verplicht de werkgever zo goed mogelijke werkomstandigheden te realiseren. Voion helpt vo-scholen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid als het gaat om een veilige en gezonde werkplek.

In 2023 onderhielden en actualiseerden we de volgende instrumenten en diensten:

Op deze website vindt u een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs en de afspraken die de sociale partners en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de sector zijn overeengekomen. De Arbocatalogus-VO is onderdeel van de CAO voor het voortgezet onderwijs.

Voion actualiseerde de Arbocatalogus-VO aan de veranderende wet- en regelgeving. In januari publiceerden we de Handreiking verdiepende RI&E coronavirus. In het kader van het nieuwe toetsingskader van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is de PSA-norm: Werkdruk en werkstress uitgewerkt en goedgekeurd. De PSA-norm Sociale veiligheid is door de NLA positief getoetst. De norm ligt ter goedkeuring voor bij de cao-tafel.

Met de Arboscan-VO kunt u gemakkelijk zelf de arbeidsrisico’s in uw organisatie inventariseren en analyseren en daarop uw arbobeleid afstemmen en uitvoeren. In het Incidentenvenster-VO is het mogelijk om incidenten te registreren.

Eind 2023 zijn de Arboscan-VO en het Incidentenvenster-VO overgegaan naar een nieuw softwaresysteem, het ArboManagementSysteem. Besturen die meeverhuisden, ontvingen een nieuwe verwerkersovereenkomst ter ondertekening.

  • Arbo-helpdesk

Heeft u vragen op het gebied van arbo, sociale veiligheid, ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid? Stel uw vraag aan de Arbo-helpdesk. Op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer:
045 – 579 60 24 of via info@voion.nl.

De Re-integratiegids-VO is een tool waar u makkelijk en snel kan opzoeken wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid.

  • Kennisbank veilig & vitaal werken

De kennisbank veilig & vitaal werken bevat themadossiers met informatie, actuele onderzoeken, en nieuwsberichten. We bieden handreikingen, instrumenten en praktijkverhalen aan om u te ondersteunen en te inspireren. In 2023 schreven we een artikel waarin twee enthousiaste preventiemedewerkers vertellen over hun taken en verantwoordelijkheden.

  • Cursussen, netwerk- en themabijeenkomsten

Voion organiseert diverse arbogerelateerde cursussen en bijeenkomsten. Zo boden we in 2023 de cursussen Arboscan-VO en Preventiemedewerker aan. Ook verzorgden we diverse voorlichtingsbijeenkomsten (op scholen), o.a. op het gebied van Werkbalans, de collectieve werkdrukmiddelen CAO VO, arbobeleid, werkplezier, persoonlijke beschermingsmiddelen, taakbeleid en veiligheid bij practica.

Bekijk ons actuele aanbod aan cursussen en bijeenkomsten in de agenda op onze website.

Aardgas op scholen is niet langer vanzelfsprekend. Nieuwe schoolgebouwen worden vaak zonder gasvoorziening opgeleverd en steeds meer scholen gaan ‘van het gas af’. In dit VO-signaal zetten we een aantal mogelijkheden voor alternatieven op een rij, inclusief de voor- en nadelen. Ook geven we u aanbevelingen over het gebruik ervan.

VO-signaal: Zijn er veilige en betaalbare alternatieven voor aardgas in het practicumlokaal?