Verzuim

Het ziekteverzuim van onderwijspersoneel is een groeiende zorg binnen het vo en ondermijnt de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Voion wil scholen helpen om (beter) te (leren) sturen op het verzuim.

Om inzicht te geven in verzuimpercentages, ziekmeldingfrequenties en de gemiddelde verzuimduur in het voortgezet onderwijs publiceerden we de verzuimkengetallen over 2022 met een uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken. We actualiseerden de Verzuimbenchmark-VO waarmee u de verzuimcijfers van uw school kunt bekijken en vergelijken met andere scholen. Om trends in het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs beter te kunnen duiden, voerden we samen met het ministerie van OCW, een verdiepend verzuimonderzoek uit waarbij we gebruik maakten van data van DUO: Ziekteverzuim in vo geanalyseerd.

afbeelding verzuimgesprek