Schoolleidersbeurs-VO

Jaarlijks zijn er vanuit het Onderwijsakkoord financiële middelen beschikbaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Met de Schoolleidersbeurs-VO kunnen schoolleiders investeren in hun professionele ontwikkeling. De regeling is vastgesteld door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion voert de regeling uit.

Schoolleiders (van teamleider tot rector) in het voortgezet onderwijs die een NVAO geaccrediteerde masteropleiding willen gaan volgen, kunnen vanaf 1 september 2023 de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen. Ze krijgen een tegemoetkoming voor de opleidings-, vervangings- en overige kosten voor maximaal 2 studiejaren met een maximum bedrag van € 45.000. Voion bouwde een aanvraagportaal waar alle informatie over de beurs te vinden is en waar schoolleiders de beurs kunnen aanvragen. Tot 11 december hebben 99 schoolleiders een beurs aangevraagd. Studiejaar 2023-2024 is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Top 5 masteropleidingen
De schoolleiders die tot nu toe een beursaanvraag hebben ingediend voor het volgen van een NVAO geaccrediteerde masteropleiding hebben vooral gekozen voor de opleidingen Educational Leadership en Executive Master of Management in Education.

Top 5 gekozen masteropleidingen