Samen werken aan het beste onderwijs

Voion helpt werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs op weg om nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkomgeving te realiseren.

Samen met u en de gehele sector streven we naar gezonde en toekomstbestendige onderwijsorganisaties. Organisaties met voldoende vitaal en gekwalificeerd personeel dat in een veilige en gezonde omgeving kan werken.

We zetten ons in voor een evenwichtige arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs. Om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen op de arbeidsmarkt, zoals het lerarentekort, de toenemende aandacht voor diversiteit en inclusie en regionale samenwerking, brengen we de huidige arbeidsmarkt in kaart en bieden we inzicht in trends en ontwikkelingen.

Als werkgever bent u verantwoordelijk om uw werknemers een werkomgeving te bieden waar ze onder zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, veilig en gezond kunnen werken. We ondersteunen u daarbij met verschillende  instrumenten en diensten en bieden u inspiratie door het delen van praktijkverhalen.

Om de professionele ontwikkeling van schoolleiders een impuls te geven, is er vanuit het Onderwijsakkoord geld beschikbaar gekomen voor een studiebeurs voor NVAO geaccrediteerde masteropleidingen. Vanaf 2023 voert Voion de Schoolleidersbeurs-VO uit. 

Wilt u weten welke activiteiten we in 2023 voor en met u uitvoerden?
Lees dan verder in ons Jaarverslag >>

In ons Jaarplan 2024 leest u welke activiteiten op de planning staan voor 2024.