Regionalisering

In het kader van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) van het ministerie van OCW zet Voion zich in voor het aanjagen en verduurzamen van de regionale samenwerking en het creëren van een dekkend netwerk van samenwerkende besturen in de regio’s.

Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP)
Voion ondersteunde de regionale samenwerking om personeelstekorten en- overschotten aan te pakken met de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Alle regio’s zijn aan de slag gegaan met de (door)ontwikkeling van een strategische personeelsplanning (SPP) en strategisch HRM-beleid. Daarnaast zetten regio’s in op zij-instroom en hybride docentschap als aanvulling op het dalende aanbod van startende leraren vanuit de voltijd opleidingen, het (verder) ontwikkelen van regionale loketten en het behoud van leraren.

De ervaringen uit de regio’s deelden we via inspiratieverhalen en we publiceerden podcasts in samenwerking met Zin in lesgeven.  Ook publiceerden we een factsheet over de aanvragen uit het vo en mbo 2022-2023 en organiseerden we meerdere kennisdelingsbijeenkomsten. Er is met een selectie van 15 regio’s een voortgangsgesprek gevoerd over de uitvoering van de RAP-activiteiten.

De RAP-subsidieregeling is eind 2023 ten einde gekomen. Ter afronding hiervan organiseerden we samen met het Arbeidsmarktplatform PO en SOM MBO een bijeenkomst : ‘Hoe brengen we de onderwijsarbeidsmarkt in beweging?’.

De website aanpaklerarentekort.nl is aan de Realisatie Eenheid van het ministerie van OCW overgedragen.

Factsheet aanvragen uit het vo en mbo 2022-2023