Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is het grootste gezondheidsrisico in het onderwijs. In 2023 actualiseerden we de instrumenten en methodieken die vo-scholen helpen om PSA te inventariseren en tot duurzame oplossingen te komen.

Deze internetapplicatie geeft personeelsleden in het voortgezet onderwijs inzicht in hun welzijnssituatie in relatie tot het werk. De Welzijnscheck-VO kan ook op organisatieniveau (school, afdeling etc.) worden ingezet en geeft dan naast individuele terugkoppelingen ook een organisatiebrede rapportage.

Deze aanpak voor de verdeling van niet-lesgebonden taken in het voortgezet onderwijs is ontwikkeld in opdracht van de cao-tafel. De methode Werkbalans maakt gebruik van een eenvoudige digitale tool om van alle docenten in kaart te brengen welke niet-lesgebonden taken ze nu doen, wat ze zouden kunnen of willen doen en waar ze zich in zouden willen ontwikkelen.

We actualiseerden de factsheet Herontwerp taakbeleid Haarlem 
College, die u kunt gebruiken als handreiking voor een effectiever taakbeleid. De ervaringen van het Carmel College Salland met Werkbalans deelden we via een praktijkverhaal.

In deze app staan de actuele arbeidsvoorwaarden van de CAO VO. De tekst is makkelijk doorzoekbaar en altijd actueel. Ook vindt u er de meest gestelde vragen en antwoorden over de CAO VO en het laatste cao-gerelateerde nieuws.

In 2023 actualiseerden we de CAO VO-app met de nieuwe cao-teksten.

CAO VO-app
  • Collectieve werkdrukmiddelen

Cao-partijen hebben Voion gevraagd een ondersteuningsprogramma te ontwikkelen voor het collectieve deel van de werkdrukmiddelen om werkdruk te verlichten.

We organiseerden verschillende regionale voorlichtingsbijeenkomsten over hoe schoolleiding en de pmr medewerkers konden ondersteunen bij het maken van de werkdrukplannen en hoe zij zorgen dat het ook echt bijdraagt aan de vermindering van werkdruk. In het tweede deel van het jaar is de ‘Koerskaart Werkdrukplan’ vernieuwd en is de ‘KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan’ ontwikkeld. We maakten video’s met tips voor de procesbegeleider.

In het kennisdossier Collectieve Werkdrukmiddelen vindt u meer informatie en inspiratie over dit thema.

Evalueer jullie werkdrukplan

Voortgezet Werkplezier is een stappenplan om aan de slag te gaan met werkdruk. Samen met uw werknemers neemt u de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is.  

Met deze procesaanpak gaat u in uw school aan de slag om een gezonde werkomgeving en werkplezier te stimuleren. Centraal daarin staat de dialoog waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor energievreters.