Innovatief vermogen

Een van de doelstellingen van Voion is het versterken van het innovatief vermogen van het voortgezet onderwijs ten aanzien van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

Bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud
Het op bovenbestuurlijk niveau aanpakken van personeelsvraagstukken stelt u als schoolbestuur in staat om beter te anticiperen op de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Voion biedt begeleiding en ondersteuning aan twee pilots. In de regio Woerden startte een pilot waarin twee scholen de mogelijke samenwerking op personeelsgebied verkennen. Drie Alkmaarse schoolbesturen startten een pilot voor het opleiden van zij-instromers.

Pilot Onderwijstijd
In deze tweejarige pilot krijgen scholen vanaf schooljaar 2024-2025 de ruimte om uit te zoeken wat het betekent om minder lesuren aan te bieden aan leerlingen, en in plaats daarvan meer uren te besteden aan lesvoorbereiding en/of ontwikkeltijd voor leraren. Vanaf eind december 2023 konden scholen zich aanmelden bij Voion. Er is veel animo voor de pilot die in 2024 verder vorm krijgt.