Fysieke veiligheid

De potentieel grote gevolgen van ongelukken geven extra druk bij (het toezicht door) docenten. In nauwe samenwerking met vakverenigingen en platforms ontwikkelt en deelt Voion kennis en (communicatie-)middelen over veilig werken in het vo.

PBM's 
Kennis over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is over het algemeen beperkt. Niet alleen bij docenten, maar ook bij veiligheidskundigen. We schreven een artikel over de vijf workshops die Voion op 14 maart 2023 organiseerde over het gebruik van PBM’s. Lees het artikel 'Een persoonlijk beschermingsmiddel kan veel ellende voorkomen, maar moet dan wel passen'.

Veilige praktijklokalen
Voion onderhoudt in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen.
In 2023 actualiseerden we de stoffenlijst op de website Veilig Practicum in samenwerking met de toa-sectie van de NVON. Verder zijn de instructiefilmpjes van het profiel Techniek en BWI vernieuwd en zijn er nieuwe instructiekaarten en checklists van het profiel PIE toegevoegd.

Profielen Veilige Praktijklokalen