Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid (DI) is gericht op gezond en met plezier werkend de (zelfgekozen) uittreedleeftijd bereiken. Echter in verschillende levensfasen kan de (duurzame) inzetbaarheid door uiteenlopende redenen onder druk komen te staan. Voion volgt de ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen voor het vo.

Het dossier duurzame inzetbaarheid op de website van Voion biedt informatie, instrumenten, onderzoeken en praktijkvoorbeelden op dit thema.

De door Voion uitgevoerde inventarisatie van DI-maatregelen kan zorgen voor ondersteuning in gesprekken tussen onderwijsmedewerkers en hun leidinggevende en kan u als school inspireren bij het vormgeven van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een vragenlijst voor een vervolgonderzoek naar de organisatie, het gebruik en effectiviteit van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen in het vo.

Voion voert gesprekken met vo-scholen met een succesvolle aanpak. Hieruit volgen mogelijk nieuwe praktijkvoorbeelden en/of handreikingen.

  • FinanciĆ«le fitheid

Begin 2023 zijn de pilots Financiƫle fitheid afgerond. In deze pilots kregen werknemers uitleg over hoe ze de cao-regelingen en het ABP-Keuzepensioen kunnen inzetten om (meer) regie te nemen op (het einde van) hun loopbaan. Met als doel vitaal (en financieel fit) de gewenste uittreedleeftijd te bereiken. Er heeft een inventariserend onderzoek plaatsgevonden onder de door ABP-opgeleide pensioenambassadeurs in het voortgezet onderwijs.