Arbeidsmarkt-informatie

Een van de doelstellingen van Voion is het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs.

Het is belangrijk om te beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel. Om hier als school op te kunnen anticiperen geven we u inzicht in arbeidsmarktgegevens. We actualiseren en onderhouden instrumenten en doen onderzoek:

Factsheet Hoe bevorder je de instroom, het behoud en interne doorstroom van schoolleiders
 • Om meer inzicht te krijgen in de loopbaanpaden en doorgroeimogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel (OOP’ers) zetten we een online vragenlijst uit en voeren we gesprekken met ondersteunend personeel op scholen. De informatie gebruiken we om een informatiepunt voor OOP’ers in te richten.
   
 • Regio in beeld
  In dit dossier vindt u actuele regionale arbeidsmarktcijfers, informatie over regionale samenwerkingsverbanden en inspiratie uit de regio.
   
 • Leerlingenprognoses
  Het Scenariomodel-VO is een door Voion ontwikkeld prognose-instrument waarmee u op vestigings-, school-, bestuurs- en regionaal niveau kunt analyseren hoe leerlingenaantallen zich gaan ontwikkelen en waarmee u toekomstscenario’s kunt maken voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. In maart 2023 zijn in het Scenariomodel-VO de leerlingenprognoses geactualiseerd. Er is een factsheet gemaakt over de bijzonderheden van deze nieuwe leerlingenprognoses. We informeerden scholen waar veel migrantenleerlingen zijn ingestroomd in 2022, om zelf scenario’s te maken in het Scenariomodel-VO voor een betrouwbaardere prognose. We onderzochten de overeenkomsten en verschillen tussen de leerlingenprognoses van Voion en DUO en bundelden de resultaten in een factsheet.
   
 • Kennisbank onderwijsarbeidsmarkt
  In de kennisbank vindt u themadossiers met informatie, actuele onderzoeken, en nieuwsberichten. We bieden handreikingen, tools en praktijkverhalen aan om u te ondersteunen en te inspireren.