Aantrekkelijk werk

Voion ondersteunt scholen bij het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving. Dit is een plek waar iedereen enthousiast, bevlogen en met plezier kan werken.

Voorkomen uitval startende docenten
Het is belangrijk om te voorkomen dat startende docenten het onderwijs weer vroegtijdig verlaten. In januari publiceerden we het inspiratieverhaal Regionaal samenwerken aan het behoud van starters. In het kennisdossier Voorkomen uitval startende docenten vindt u meer informatie over dit thema.

Mentoring zij-instromers/van werk naar werk
Een goede begeleiding vanuit eigen ervaring is de meest genoemde succesfactor als het gaat om zij-instroom of de aanpak van langstuderen. In 2024 werven we nieuwe mentoren en mentees die hun ervaringen met ons willen delen. Interesse? Houd het dossier Mentoring in de gaten.

Vervolgonderzoek NP Onderwijs
Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) kunt u als school allerlei activiteiten bekostigen om leerachterstanden als gevolg van de coronapandemie aan te pakken. Voion onderzocht wat de effecten van deze extra activiteiten zijn voor de belangrijkste aspecten van het werk van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. In mei publiceerden we het onderzoeksrapport ‘Effecten Nationaal Programma Onderwijs voor het werken in het VO’.

Diversiteit
Alle leerlingen en medewerkers moeten zich thuis kunnen voelen in het onderwijs, zodat zij zich vrij kunnen ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat scholen een afspiegeling vormen van de samenleving. Het is belangrijk om deze diversiteit terug te zien in de leerlingen en het personeelsbestand van het voortgezet onderwijs.

Sterke rolmodellen, grote impact

In 2023 publiceerden we verschillende inspiratieverhalen zoals het artikel Vrouwelijke leiders in het voortgezet onderwijs: Sterke rolmodellen, grote impactHoe kun je als werkgever vso- en praktijkonderwijsleerlingen inzetten op jouw school? We publiceerden een factsheet over de aanpak van stichting BOOR. En we organiseerden een webinar Diversiteit en inclusie in het personeelsbestand, over hoe je inclusief denken en handelen een impuls kunt geven. Ook organiseerden we een inspiratiesessie op het Comenius Dalton College

In het kennisdossier Diversiteit en inclusie vindt u meer informatie over dit thema.

In gesprek over de deeltijdfactor
Voion startte in 2023 met het werven van pilotscholen die met hun onderwijspersoneel in gesprek willen gaan over hun contractomvang en maatwerk aan personeelsleden willen bieden. We ontwikkelden daarvoor een gesprekstool. In 2024 krijgt het werven van de pilots een vervolg.

Wilt u het gesprek aangaan op school? Bekijk dan het dossier op onze website >>