Samen sterker

Samen met werkgevers en werknemers werken we aan een sterke onderwijsorganisatie.

Voion werkt voor en samen met het voortgezet onderwijs aan een toekomstbestendige onderwijsarbeidsmarkt waar iedereen veilig en vitaal kan werken. Samen met werkgevers en werknemers maken we de onderwijsorganisatie sterker. Door sectoraal, regionaal, maar ook binnen de school onderzoek te doen, kennis en ervaringen te delen, instrumenten en methodieken (door) te ontwikkelen en te verbinden.

We dagen de sector ook uit om uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt innovatief aan te vliegen. Dit doen we met onderzoek en kleinschalige pilots.

Om trends in de sector te duiden kijken we naar de ontwikkeling van arbeidsmarktcijfers, de toestroom en het tekort van personeel en naar hoe arbeidsmarktgegevens u meer inzicht kunnen geven in uw personeelsbestand. Thema’s als diversiteit en inclusie worden steeds belangrijker in de maatschappij. We kijken samen met u naar hoe dit binnen de scholen aandacht kan krijgen.

Hoe kunt u zich als werkgever en werknemer inzetten voor veilige en gezonde werkomstandigheden? Daar ondersteunen wij u bij met een divers aanbod van instrumenten en diensten. Het wordt steeds belangrijker dat werknemers gezond, vitaal en met plezier de uittreedleeftijd bereiken. Duurzame inzetbaarheid biedt mogelijkheden en kansen voor het voortgezet onderwijs en richt zich op een toekomstbestendig personeelsbestand. In 2022 kwamen financiële middelen beschikbaar voor de verlichting van werkdruk. Voor de besteding van de collectieve middelen zijn de werknemers gezamenlijk aan zet en gaan hiervoor met elkaar in overleg om maatregelen te nemen om de werkdruk te verminderen. Een nieuwe impuls om samen het onderwijs sterker te maken.

Bent u benieuwd naar de activiteiten die wij met en voor u uitvoerden? Lees dan verder in ons jaarverslag 2022.