Opdrachten cao- en/of sectortafel vo

Voion ondersteunt de vo-sector door activiteiten uit te voeren in opdracht van de cao- en/of sectortafel.

Vanuit de cao- en/of sectortafel krijgt het Voion bestuur regelmatig verzoeken voor ondersteuning bij bijvoorbeeld het uitvoeren van (ondersteunend) onderzoek, het opzetten van pilotprojecten, het ontwikkelen van instrumenten of diensten, (externe) advisering of verslaglegging. We lichtten de volgende activiteiten voor u uit:

  • Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO:

    Cao-partijen hebben Voion gevraagd een ondersteuningsprogramma te starten voor het collectieve deel van de werkdrukmiddelen. In 2022 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
  • CAO VO-app: De CAO VO-app bevat de integrale cao-teksten. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste cao nieuws? Download dan de CAO VO-app.
  • Schoolleidersbeurs-VO: Schoolleiders krijgen met de beurs de mogelijkheid om, passend bij hun behoefte, bijvoorbeeld een bachelor- of masteropleiding te volgen aanvullend op de reguliere professionaliseringsactiviteiten. Voion is gevraagd de uitvoering van de schoolleidersbeurs op zich te nemen.
  • Werkbalans-VO: De resultaten over de methode Werkbalans, een aanpak voor de verdeling van niet-lesgebonden taken in het voortgezet onderwijs, zijn gepresenteerd aan de cao-tafel. De methode Werkbalans maakt gebruik van een eenvoudige digitale tool om van alle docenten in kaart te brengen welke niet-lesgebonden taken ze nu doen, wat ze zouden kunnen of willen doen en waar ze zich in zouden willen ontwikkelen. Voion ontwikkelde een demo voor deze tool.