Voion Jaarverslagen

Samen werken aan het beste onderwijs

Lees de belangrijkste activiteiten van Voion in 2023.

Ga naar de inhoud
 • Voion helpt werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs op weg om nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkomgeving te realiseren.

 • Een van de doelstellingen van Voion is het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs.

 • Voion ondersteunt scholen bij het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving. Dit is een plek waar iedereen enthousiast, bevlogen en met plezier kan werken…

 • Een van de doelstellingen van Voion is het versterken van het innovatief vermogen van het voortgezet onderwijs ten aanzien van de arbeidsmarkt en…

 • In het kader van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) van het ministerie van OCW zet Voion zich in voor het aanjagen en verduurzamen…

 • De Arbowet verplicht de werkgever zo goed mogelijke werkomstandigheden te realiseren. Voion helpt vo-scholen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid…

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is het grootste gezondheidsrisico in het onderwijs. In 2023 actualiseerden we de instrumenten en methodieken die vo-…

 • Het ziekteverzuim van onderwijspersoneel is een groeiende zorg binnen het vo en ondermijnt de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Voion wil scholen…

 • De potentieel grote gevolgen van ongelukken geven extra druk bij (het toezicht door) docenten. In nauwe samenwerking met vakverenigingen en platforms…

 • Duurzame inzetbaarheid (DI) is gericht op gezond en met plezier werkend de (zelfgekozen) uittreedleeftijd bereiken. Echter in verschillende levensfasen kan…

 • Jaarlijks zijn er vanuit het Onderwijsakkoord financiële middelen beschikbaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Met de Schoolleidersbeurs-VO kunnen…

 • De balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023.